Privacybeleid

Contactgegevens

Bless Apple Support Zeeland
Kleine Werfstraat 15
4332 AH Middelburg
Nederland
Telefoon: 06 22593369


Persoonsgegevens die we verwerken

Bless Apple Support Zeeland verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Serienummer van je apparaat
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en dienst is niet gericht op het verzamelen van gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact met ons op via mail@blessapple.nl en we zullen deze informatie verwijderen.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Bless Apple Support Zeeland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Contact opnemen via telefoon of e-mail indien nodig voor onze dienstverlening
  • Analyseren van het websitegedrag om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bless Apple Support Zeeland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die aanzienlijke gevolgen kan hebben voor personen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Bless Apple Support Zeeland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bless Apple Support Zeeland verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website naar je browser kan sturen en op je systeem kan opslaan. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren.

Cookies verlopen na het sluiten van je browser (sessiecookie) of blijven opgeslagen in je browser (permanente cookies). Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om je apparaat te identificeren aan de hand van een sessie-ID, zodat je toegang tot onze site behouden blijft. Ze kunnen ook worden gebruikt om taalinstellingen op te slaan of het bezoekersgedrag te analyseren.

Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken cookies van Marketing en Google Analytics om het gedrag van bezoekers te analyseren en onze prestaties te verbeteren. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

Cookies verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/

Websites van derden

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals adverteerders en sociale media-bedrijven.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Als je gebruik wilt maken van je recht op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid, of als je andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, stuur dan een verzoek naar mail@blessapple.nl.

Bezwaar maken

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Bless Apple Support Zeeland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. We willen je er ook op wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging van persoonsgegevens

Bless Apple Support Zeeland neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@blessapple.nl.

Website door